5 สิ่งควรทำ เพื่อยืดอายุของเลนส์แว่นตา

1.ห้ามจับแว่นตาที่เลนส์ 
เพราะว่ามือเรามีทั้งเหงือและฝุ่นซึ่งถ้าเราจับเลนส์โดยตรงจะทำให้เลนส์เป็นรอยได้ ควรจับที่กรอบของแว่นแทน

2.ห้ามทิ้งไว้ในรถ 
เพราะความร้อน อาจทำให้แว่นตามีโอกาสบิดเบี้ยว เสียจุดโฟกัสได้

3.ห้ามให้เลนส์สัมผัสสารเคมี 
รวมถึงครีมออย เครื่องสำอาง อาจทำให้โค๊ทเคลือบเลนส์แว่นตาลอกละลายได้ ควรทำความสะอาดด้วยสบู่เหลวเจือจางในน้ำอุ่น

4.ห้ามปล่อยให้เลนส์แห้ง 
เมื่อเลนส์เจอเหงื่อ หรือสารเคมี ควรทำความสะอาดเลนส์ทันที อย่าทิ้งไว้จนเป้นคราบ เพราะจะทำให้เลนส์ด่างหรือลอกได้

5.ห้ามเช็ดโดยไม่ล้าง 
ห้ามเช็ดเลนส์ ที่เปลื่อนคราบเหงื่อ  ฝุ่น ก่อนถ้ายังไม่ได้ล้างน้ำ เพราะทำให้เลนส์นั้นด่างและลอกเร็วขึ้น